Wonen

Wij bieden wonen met zorg aan in een kleinschalige, landelijke omgeving.

Wonen met zorg

inzet03Op het terrein van een voormalige boerderij is een nieuwe woonvoorziening gerealiseerd waar 14 mensen met dementie kunnen wonen. Het ideaal is dat bewoners die eerder gebruikmaakten van de dagverzorging of de respijtzorg van BuitenGewoon, hier een plaats krijgen wanneer 24-uurs verpleeghuiszorg nodig is. De bewoner blijft dan in een bekende en vertrouwde omgeving, waardoor de overgang naar de definitieve woonsituatie minder ingrijpend wordt en hij zich sneller zal thuis voelen. Een belangrijk bijkomend voordeel  is dat de nieuwe bewoner al een aantal mensen kent, doordat zij elkaar bij de dagverzorging hebben ontmoet.

Gezien de belangstelling vanuit de mensen die de dagverzorging bezoeken is het helaas momenteel niet mogelijk  om van “buitenaf” te  komen wonen. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer met badkamer die samen met de familie naar eigen wens kan worden ingericht. Er is een ruime, gezellige woonkamer en een grote woonkeuken. Er zijn 24 uur per dag professionele zorgverleners aanwezig die vanuit de visie (link naar visie) van Zorgboerderijen BuitenGewoon met liefde en toewijding de bewoners ondersteunen. Hierdoor ervaren de mensen een warm thuisgevoel op de zorgboerderij.

Familieparticipatie

Bij zorgboerderij BuitenGewoon vinden we het belangrijk dat de familieleden of mantelzorger en de medewerkers samenwerken in de zorg voor de bewoner. De kennis en ervaring van de familie/mantelzorger is de basis voor de medewerkers in de omgang met de bewoners. Daarom worden mantelzorgers actief bij de zorg en het wonen op de boerderij betrokken.

  • Er wordt samen met de bewoner en de mantelzorger een zorgleefplan opgesteld.
  • Verschillende keren per jaar organiseren we familieavonden waarin de geboden zorg en het beleid van de zorgboerderij wordt besproken.
  • Er vinden klanttevredenheidsonderzoeken plaats.

Dit alles om waar nodig onze zorgverlening te kunnen aanpassen/verbeteren.

Wij begrijpen dat u als familie en/of mantelzorger soms behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning of informatie. Daarom bieden we een aantal extra’s:

  • De mogelijkheid om op de zorgboerderij te logeren. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van de bewoner of als u als familie/mantelzorger erg ver weg woont.
  • Een gesprek met een deskundige over het wonen en de geboden zorg.
  • Thema-bijeenkomsten.

Aanmelden / zorgindicatie

Om te kunnen wonen bij zorgboerderij BuitenGewoon is een door het Centraal Indicatieorgaan voor de Zorg (CIZ) afgegeven indicatie nodig met daarin de functies Verblijf (VB) en Behandeling (BH) op psychogeriatrische grondslag. Meestal betreft dit een indicatie ZZP5 of hoger.

Heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden dan kunt u contact opnemen met Arjo of Marinel Buijs via info@zorgboerderijbuitengewoon.nl

Financiën

Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen.

Een aantal kosten worden niet vergoed. Te denken valt aan bepaalde waskosten, toiletartikelen en extraatjes. In een persoonlijk gesprek na aanmelding zal dit verder worden toegelicht.

Klachten of complimenten

Bij BuitenGewoon doen wij ons uiterste best voor de bewoners en hun familie. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dit willen wij graag weten, zodat wij met uw opmerkingen onze zorg kunnen verbeteren. Als eerste kunt u terecht bij de medewerkers ter plaatse. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met Arjo Buijs. Wanneer u een officiële klacht wenst in te dienen dan kunt u gebruikmaken van de klachtenfunctionaris van de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest waar BuitenGewoon mee samenwerkt.

logo-zorgkaartUiteraard horen wij graag dat u tevreden bent. U kunt dat direct aan de medewerkers laten weten. Ook kunt u uw positieve ervaringen kwijt op de website van www.zorgkaartnederland.nl of like ons op Facebook.