Over ons

Kleinschalige zorg bieden in een landelijke omgeving aan mensen met dementie. Het was de droom van Arjo en Marinel Buijs. In mei 2005 werd die droom werkelijkheid met de opening van zorgboerderij BuitenGewoon in Delfgauw

Geschiedenis

Arjo en Marinel Buijs werkten jarenlang in de gezondheidszorg (o.a. verpleeghuiszorg, thuiszorg en psychiatrie), voordat zij plannen maakten om op een andere, kleinschaliger manier vraag en aanbod in de zorg bij elkaar te brengen. Na enkele jaren van voorbereiding is in 2005 deze unieke vorm van professionele hulpverlening gestart. Zorgboerderij Buitengewoon aan de Noordeindseweg 40 in Delfgauw bood plaats aan tien tot twaalf mensen met dementie.
marinelarjo
De belangstelling voor deze vorm van zorg was (en is) zo groot dat in september 2009 een tweede locatie aan de Nieuwkoopseweg 34 in Pijnacker werd geopend. Ook die biedt plaats aan tien tot twaalf mensen. Dagverzorging heeft grenzen. Vanuit het ideaal om hierop een vervolg te kunnen bieden, ontstond de wens om een woonvoorziening te starten met 24-uurszorg. In 2011 is aan de Zuideindseweg in Delfgauw een derde boerderij aangekocht.

Maatschappelijke overwegingen

De maatschappij is voortdurend in beweging en verandert. Dat geldt ook voor de manier waarop de combinatie wonen en zorg invulling krijgt. Was het in de eerste helft van de vorige eeuw nog min of meer normaal dat ouders bij hun  kinderen gingen wonen als ze zorgbehoevend werden, in de tweede helft van diezelfde eeuw veranderde dat totaal. Ouders en kinderen gaven de voorkeur aan zelfstandig (blijven) wonen, ook als de eersten in een zorgfase belandden.

De oudere mens die, door omstandigheden gedwongen, enige vorm van hulp nodig had, nam zijn intrek in een zorginstelling. Samen met andere lotgenoten ontving hij daar van beroepskrachten de zorg die hij nodig had. Inmiddels is ook die ontwikkeling al vrijwel verleden tijd. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat is beter voor hen en beter voor de samenleving. Bovendien wil de ‘kritische consument’ graag invloed hebben op de plaats en de manier waarop deze levensfase wordt doorgebracht, ook als daar zorgverlening bij  hoort. De veranderende zorgwetgeving – de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – stimuleren de vraag naar nieuwe mogelijkheden in het zorgaanbod voor mensen met dementie.
Binnen Zorgboerderij BuitenGewoon is veel kennis en ervaring aanwezig in de begeleiding van, en zorgverlening aan mensen die geestelijk en sociaal uit balans zijn geraakt.

Organisatie

De Zorgboerderijen BuitenGewoon bestaan uit drie erkende stichtingen met ANBI-status.

De dagelijkse leiding is in handen van initiatiefnemers Arjo en Marinel Buijs. Op elke locatie zijn bekwame,  gediplomeerde medewerkers aanwezig met ruime ervaring in diverse onderdelen van de zorg, bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers. De zorgboerderijen  zijn een erkend leerbedrijf, en als enige stichting van zorgboerderijen in Nederland lid van Actiz, de landelijke branchevereniging voor verpleging en verzorging.

Juridische entiteiten:

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 2 Dagverzorging Pijnacker
Dhr. M. Frijmann, Voorzitter
Mw W. Valkenburg, Secretaris en Penningmeester
Dhr. A.J. Buijs, Lid

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 Wonen Delfgauw
Mw A.A.H.M De Bresser, Penningmeester

Partners

Zorgboerderij BuitenGewoon werkt samen met:

  • Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest
  • GGZ Delfland
  • Buurtzorg Nederland
  • Careyn
  • Diverse bureaus voor mantelzorgondersteuning
  • Stichting Alzheimer Nederland afdeling Delft, Westland, Oostland (DWO)
  • Dementieketen Delft, Westland Oostland
  • Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp